Dvije varijante autoputa Andrijevica- Boljare

Vlada trenutno razmatra dvije mogućnosti za trasu treće dionice auto-puta Bar Boljare između Andrijevice i Boljara, čija cijena se kreće između 661,74 i 780,78 miliona eura, pišu Dnevne novine.

Detalj s prve dionice Detalj s prve dionice
Prema informaciji Ministarstva kapitalnih investicija, završeno je idejno rješenje poteza Andrijevica- Berane -Boljare i čeka se ocjena Državne komisije za reviziju. Pomenute dvije varijante puta ne razlikuju se u dužini, već u broju mostova i tunela.

Niža cijena od 661.742.010 eura ih 13,46 miliona po kilometru, odnosi se na prvu varijantu i dionicu od 49,15 kilometara sa 29 mostova ukupne dužine 6.407,5 metara i osam tunela dužine 7.520 metara.

Druga varijanta čija je cijena 780.779.519 eura ili 15,88 miliona po kilometru, odnosi se na 49, 18 kilometara dugu dionicu sa 35 tunela dugih 9.102,5 metara i 12 tunela ukupne dužine 10.865,5 metara.

“Varijanta jedan je u skladu sa prethodnim generalnim projektom, dok je varijantom dva razmatrano rješenje definisano Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare, sa ciljem povoljnijeg obilaska Berana“, precizira se u dokumentu MKI.

U objavljenom dokumentu u kome se opisuje i trenutni status na prioritetnom dijelu Smokovac- Mateševo, podsjeća se da drugu fazu izgradnje auto-puta čine dionice Mateševo -Andrijevica i Smokovac- Tološi- Farmaci.

Za njih je 2017. godine od Investicionog okvira za Zapadni Balkan (IFWB) dobijena bespovratna sredstva od 5,49 miliona eura namijenjenih pripremi idejnih projekata i procjeni uticaja, te još 1,3 miliona za novu studiju opravdanosti i kost-benefit analizu cijelog auto-puta Bar -Boljare.

Krajem 2018. započet je rad na idejnom projektu dionice Smokovac- Tološi- Farmaci, a početkom naredne godine i za dionicu Mateševo -Andrijevica.

„Ministarstvo je u novembru 2018. apliciralo kod IFWB za 54,6 miliona eura za kofinansiranje, što predstavlja 20 odsto procijenjenog kapitalnog izdatka za izgradnju ove dionice prema idejnom rješenju“, precizira se u dokumentu.

Cijena još neizvjesna

Prema projekciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja, tokom 2023. i 2024. godine planirani su troškovi od po 200 miliona eura za nastavak radova na auto-putu Bar -Boljare.

Prethodna Vlada svojevremeno je najavila da će radovi na drugoj dionici Mateševo -Andrijevica biti završeni za dvije godine i koštati 273 miliona eura, uključujući sredstva iz IF WB.

Navodno se i dalje čeka odgovor Evropske komisije da li će pomoći izgradnju druge dionice i prema novoj cijeni, uvećanoj za 127 miliona eura.

Do sada, još nije pojašnjeno zbog čega se javila izuzetno velika razlika između prve i aktuelne procjene troškova ove dionice.

Osim navodne podrške Evrope, nije poznato ni da li će se sredstva za buduće radove obezbijediti kroz privatno-javno partnerstvo, kako je ranije najavljeno.

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …