Udarne vijesti

ANALIZA: CEDIS u milionskom gubitku i zbog loše trgovine strujom, MKI i SDT da ispitaju transakcije

Portal BiznisCG objavljuje Analizu jednog segmenta poslovanja državne energetske kompanije CEDIS, koja pokazuje da postoji sumnja da je novo rukovodstvo lošom trgovinom strujom, možda pričinilo milionsku štetu toj kompaniji u iznosu 6 do 7 miliona eura. Ova Analiza je i poziv za Ministarstvo kapitalnih investcija  ali i Tužilaštvu da, ukoliko naša sumnja i Analiza bude opravdana, zaštiti državnu imovinu i građane Crne Gore, tako što će detaljno ispitati rad energetske kompanije i pomenute transakcije na osnovu relevantnih pokazetelja.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva kapitalnih investicija, CEDIS je na kraju trećeg kvartala ostvario minus od čak 3,4 miliona eura. Ranije, uprava CEDIS-a je, na optužbe opozicije, milionski minus pravdala popustima za redovne platiše i ranjivim kategorijama, kao i uvećanim troškovima nabavke struje. Postojale su i sumnje o ogromnom partijskom zapošljavanju u CEDIS-u, ali predmet ove Analize je isključivo segment trgovine strujom na osnovu relevantnih parametara.

Relevantni parametri su zapravo javni podaci, dostupni na sajtovima berzanskih kompanija za trgovinu električne energije (izvor: https://hupx.hu/en; https://hudex.hu/en; ), kao i zvanični podaci na sajtovima energetskih kompanija, prateće studije i planovi za potrošnju i ostvarivanje gubitaka.

ŠTA KAŽE ZAKON

Za manje upućene građane, CEDIS je u obavezi da obezbijedi električnu energiju za gubitke u distributivnoj mreži. Prethodno rukovodstvo CEDIS-a, kupilo je više od polovine potrebne energije za gubitke do kraja tekuće godine (nešto manje od 60%) i svu preostalu energiju dok su upravljali CEDIS-om (do kraja aprila). Ostalo je da se kupi energija za period maj-decembar, zapravo od momenta dolaska novog rukovodstva, budući da je staro rukovodstvo smijenjeno u aprilu. Bitno je napomenuti da se energija može kupiti za svaki sat, svaki dan, svaku sedmicu, svaki mjesec, svaki kvartal, pa i za duži period.

Novo rukovodstvo CEDIS-a je bilo u mogućnosti krajem aprila, kako tvrde naši pouzdani izvori, kada je počelo upravljati CEDIS-om, da kupi preostali dio energije do kraja tekuće godine, po FIKSNIM cijenama koje su tada bile u ponudi na tržištu. Na primjer, krajem aprila FIKSNA cijena energije za period maj-decembar je bila 68,66 eura za MWh. Čak je i mjesec dana nakon toga, dakle krajem maja, FIKSNA cijena električne energije iznosila 74,33 eura po MWh. Može se reći da je cijena bila povoljna čak i krajem juna mjeseca po cijeni 82,07 eura za MWh (izvor: https://hupx.hu/en; https://hudex.hu/en).

KAKO JE OŠTEĆENA KOMPANIJA

Prevedeno u brojke, da bi se jasnije sagledala razmjera ove višemilionske štete, obmane ili čega li već, a na osnovu javno dostupnih podataka koje je obradio naš portal, može se konstatovati sljedeće:

CEDIS je od momenta smjenjivanja bivšeg rukovodstva kupio za potrebe pokrivanja gubitak nešto preko 70 000 MWh za prethodnih sedam mjeseci (podatak koji mnogo ne odstupaja od ostvarenja, na osnovu javno dostupnih podataka iz bilansa i plana potrošnje, a ostvarenje je zapravo samo veće). Ta ukupna energija se svjesno i namjerno nije kupila po povoljnoj FIKSNOJ cijeni, koja je bila raspoloživa po gore pomenutim cijenama u aprilu, maju, junu, pa i julu mjesecu. Da se energija kupila na primjer krajem aprila po FIKSNOJ cijeni od 68,66 eura za MWh, ona bi se platila ukupno 4.806.200 eura (slovima: četiri miliona osam stotina šest hiljada i dvije stotine eura). 70 000 x 68,66€=4.806.200€

 CEDIS i novo rukovodstvo je na kraju kupovalo energiju po berzanskim trendovima, ne po ugovorenoj FIKSNOJ cijeni, kao što je to urađeno za prvi kvartal, nego iz sata u sat, iz dana u dan, po cijenama koju diktiraju berzanski brokeri. Te cijene su nekada dostizale vrijednosti i preko 300 eura za MWh. Dakle aktuelno rukovodstvo CEDIS-a, na čelu sa gospodinom Vladimirom Čađenovićem, od prvoga maja kupuje energiju od najmanje 70 000 MWh po cijenama koje svakodnevno variraju na berzi i dostižu čak cijenu i preko 300 eura po MWh. Na taj način kupuje se potrebna energija i na kraju se plaća za ne manje od 11.000.000 eura (slovima: jedanaest miliona eura).

ŠTETA NAJMANJE ŠEST MILIONA EURA

Jednostavnom računicom se dolazi do štete koja je možda svjesno, iz mjeseca u mjesec, planski, strateški, nanijeta CEDIS-u od strane aktuelnog menadžmenta CEDIS-a. Ta računica glasi. Platili su energiju za 11 miliona eura, a mogli su da je kupe za 4,8 miliona eura. Šteta kompaniji i državi je svjesno napravljena od najmanje 6 miliona eura (bez mjeseca decembra).

Taj novac je zapravo plaćen sa računa CEDIS-a. Plaćen je, a nije se moralo platiti! Samo je bilo potrebno kupiti preostalu energiju krajem aprila ili krajem maja, kako se radilo i do tada…. Zašto nije? Napominjemo da je po istom principu kupljena energija i za mjesec decembar, tako da će šteta biti i preko 7 miliona eura. Ovu štetu je počinilo rukovodstvo svojim neodgovornim i promišljenim postupcima. Novac više nije u državnoj kasi, na računu CEDIS-a kao državne kompanije! Taj višemilionski iznos će građani da plaćaju narednih godina. Za koga? Radi čega?

Ako se posumnja eventualno u neku „nespremnost“ ili „nesnalaženje“ novog menadžmenta, pa nijesu mogli pravovremeno reagovati ni prvog maja, ni drugog maja, ni trećeg, neka bude da su imali vremena sagledati situacija čitav mjesec maj. Pa da se kupila energija nakon mjesec dana „uhodavanja“. Trebalo je onda raspisati tender po cijeni krajem maja, od 74,33 eura po MWh. Usaglasit ćete se da je ta cijena manja od na primjer OSTVARENIH cijena na berzi za mjesec novembar od 215,87 eura po MWh. Svaki MWh energije je tom greškom CEDIS kupio na primjer u mjesecu novembru za 215.87 eura, a mogao je za oko 150 eura manje. Tom greškom, samo za mjesec novembar, načinjena je šteta nešto manje od 2 miliona eura! A čeka se još i tekući decembar mjesec, koji nanosi dodatnu štetu po istom principu. Svaki sat, svaki dan, svaku sedmicu u mjesecu.

SVJESNO NANOŠENJE ŠTETE CEDISU?

Obzirom da se novo rukovodstvo svjesno i strateški opredijelilo da ne kupi energiju do kraja godine po povoljnim cijenama, već da kupuje energiju na dnevnom nivou, po berzanskim trendovima, koje diktiraju inostrani berzanski brokeri i tržište, to nas upućuje na sumnju da se svjesno nanosila šteta CEDIS-u. Jer cijene energije su dostizale vrijednosti i do 300 eura po MWh. CEDIS je tako energiju morao kupovati po toj cijeni od 300 eura po MWh, a ne po povoljnoj fiksnoj cijeni koju je mogao kupiti u mjesecu aprilu, maju, junu, julu, po navedenim iznosima oko 70 eura za MWh. To uliva dodatnu sumnje da je neko možda pored eventualnog neznanja imao i nekih drugih namjera. Može se osnovano sumnjati iz navedenog da je riječ o namjernom nečinjenju i potezima sa predumišljajem. Zato Vas molimo da ispitate razloge ovakvog postupanja, koji imaju za posljedicu višemilionsku štetu nanijetu državnoj komapaniji pa i građanima. A to i dalje traje, a šteta se samo povećava i sa ovim trendom će premašiti najmanje sedam miliona eura!

Na potezu je Ministarstvo kapitalnih investicija i nadležno Tužilaštvo.

Portal BiznisCG će svakako pružiti priliku kompaniji CEDIS da odgovori na ovu ozbiljnu Analizu.

Predrag ZEČEVIĆ

 (Nastaviće se)

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Pogledajte predlog za rekonstrukciju Vlade

Građanski pokret URA objavio je predlog za rekonstrukciju 43. Vlade Crne Gore. Cijeneći politicki moment …