Udarne vijesti

Inicijativa za uvođenje državne naknade za starije osobe bez primanja

Poštovani,

Na osnovu Javnog poziva za pripremu Srednjoročnog programa Vlade 2022-2024, Godišnjeg programa Vlade za 2022. godine i u okviru sveobuhvatnih reformi penzionog sistema podnosim

INICIJATIVU ZA UVOĐENJE NACIONALNE NAKNADE ZA STARIJE LJUDE KOJI NIJESU STEKLI PENZIJU

Inicijativa za uvođenje državne naknade za starije osobe koje nijesu stekle penziju

Državna naknada bi se uvela shodno  zakonu o državanoj naknadi za starije osobe koje nijesu stekle uslov za penziju, ne primaju socijalnu pomoć, odnosno nemaju nikakvih primanja. Potrebno je formirati Radnu grupu, koja bi pripremila zakon i u hitnoj proceduri ga uputila Skupštini. Pošto Svjetska banka, zajedno sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja,  priprema reformu penzionog sistema smatram da ovi procesi mogu teći paralelno.

Portalu Biznis CG se javilo nekoliko osoba koji u svojim ranim šesdesetim godinama nemaju dana radnog staža. Pošto je uslov za starosnu penziju 15 godina, prema našim procjenama u Crnoj Gori ima oko 2.000 ljudi koji imaju 65+ godina a nemaju primanja po bilo kom osnovu.

U HRVATSKOJ UVEDEN ZAKON, NAKNADA 106 EURA

Smatram da posebnim Zakonom, kao u Hrvatskoj,  treba uvesti nacionalnu naknadu za starije osobe, a uslove za ostvarivanje prava, obuhvat osoba koje mogu ostvariti pravo i nadležnost za sprovođenje postupka treba definisati zakonom o državnoj naknadi za starije osobe koje nemaju penziju.

U Hrvatskoj nacionalna naknada za starije osobe iznosi 106 eura, iz budžeta treba izdvojiti 17,6 miliona eura. S obzirom na razliku između prosječne plate i penzije, realno je da ta naknada u Crnoj Gori iznosi oko 70 eura, a uticaj na budžet Fonda PIO bi iznosio najviše tri miliona eura.

PREDLOG ZAKONA

Predlog zakona bi trebao da se oslanja na hrvatska iskustva, pa evo nekih predloga na osnovu jednogodišnje primjene u Hrvatskoj.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti crnogorski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Crne Gore u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

USLOVI

– da nije korisnik penzije prema propisima Crne Gore ili prema propisima druge države i nije osiguranik u obveznom penzijskom osiguranju

–  da mu nije priznato pravo na tuđu njegu i pomoć

–  da nije sklopio ugovor o izdržavanju do smrti

Rješenje o državnoj naknadi za starije osobe rješava Fond PIO.

KADA PRESTAJE ISPLATA NAKNADE

Pravo na državnu naknadu za starije osobe prestaje i isplata se obustavlja u slučaju:

–  kada se poveća prihod po članu domaćinstva korisnika

-kada se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obaveza na penzijsko osiguranje ili stekne status penzijskog  osiguranika

– Kada odjave prebivališta na području Crne Gore, danom odjave

– kada je određen pritvor, istražni zatvor ili izdržavanje kazne duže od mjesec dana, danom nastupanja okolnosti

– smrti korisnika, danom smrti

– kada je korisniku priznato pravo na tuđu njegu ili socijalno stanovanje danom smještaja

– sklapanja ugovora o dosmrtnom izdržavanju ili ugovora o doživotnom izdržavanju, danom potpisivanja ugovora.

Podnosilac Inicijative glavni urednik portala BiznisCG i analitičar

Predrag  Zečević 069 061 001