Udarne vijesti

Od EU ove godine bespovratno 32,4 miliona eura

,Nastavak pravovremenog isprovođenje projekata i dobra koordinacija svih aktera u sistemu za upravljanje fondovima EU od velike su važnosti za ispunjenje obaveza iz procesa pristupanja EU’’, poručeno je sa današnjeg sastanka Nadglednog IPA odbora, organizovanog u onlajn formatu.

Sastankom je, sa strane Crne Gore, kopredsjedavala glavna pregovaračica i nacionalna IPA koordinatorka, Zorke Kordić, uz učešće predstavnika resornih ministarstava, nevladinih organizacija, Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Glavna pregovaračica je podsjetila na najznačajnija postignuća u oblasti korišćenja fondova EU tokom 2021. godine.

Kada je riječ o IPA II finansijskoj perspektivi, ukazala je da se uprkos izazovnom periodu uzrokovanom pandemijom COVID – 19 uspješno i nesmetano sprovode projektne aktivnosti. Takođe je konstatovala nastavak uspješnog sprovođenja projekata u okviru svih devet programa prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Crna G