Udarne vijesti

Direktor hoće da iseli MA iz hangara, a Vektru aviation ne dira


Izvršni direktor Aerodroma Goran Jandreoski jednostrano je raskinuo ugovore sa Montenegro erlajnzom (MA) u stečaju o zakupu zamljišta na kojem se nalaze hangar i kancelarije bivše nacionalne avio-kompanije i naložio stečajnoj upravi da u roku od 30 dana oslobodi te objekte od lica i stvari.

Riječ je o ugovorima potpisanim 29. decembra 2008. godine na neodređeno vrijeme. Jednim ugovorom MA je tada zakupio od Aerodroma zemljište za postavljanje montažnog hangara od 1.790 kvadrata u kojem su održavali i čuvali vazduhoplove. Drugi ugovor odnosi se na kancelarije MA u zgradi poznatoj kao Stari toranj, u čiju je dogradnju i adaptaciju MA uložio novac i ima pravo državine. U njoj su trenutno smješteni sektor špedicije i predstavništvo MA u stečaju.

Sporan status
U dopisu upućenom stečajnom upravniku MA Saši Zejaku, u koji je Pobjeda imala uvid, Jandreoski se pozvao na član ugovora kojim se predviđa preispitivanje kontinuiteta poslovnog odnosa u slučaju da kompanije pretrpe statusne promjene.

Imajući u vidu činjenicu da je otvoren stečajni postupak, došlo je do statusne promjene kod zakupca kao ugovorne strane, čime su se stekli uslovi za raskid ugovora o zakupu zemljišta u air side-u – kaže se u dopisu Jandreoskog.

Zanimljivo je da Jandreoski planira da iseli MA u stečaju zbog statusne promjene, a ne dira Vektru aviation, koja je u stečaju od 2014. godine i ima hangar na podgoričkom aerodromu koji povremeno izdaje To Montenegru. To navodi na pitanje planira li menadžment Aerodroma da iseli MA u stečaju iz njihovog hangara kako bi u njega uselio To Montenegro, koji prethodno nije postigao dogovor sa stečajnom upravom o njegovom iznajmljivanju.

Nakon što je Pobjeda juče tražila komentar od Aerodroma zbog odluke Jandreoskog, kompanija je svim medijima poslala nepotpisano saopštenje u kojem se kaže da oni samo sprovode odluke Vlade. U saopštenju tvrde da iseljavaju MA jer više ne obavlja djelatnost za koju je registrovan, dok se ne spominju navodi iz dopisa Jandreoskog da je razlog iseljenja ulazak kompanije u stečaj.

Aerodromi su naložili iseljenje MA iz hangara kog smo im, kako je precizirano ugovorom, izdavali u zakup radi obavljanja djelatnosti za koju su registrovani – obavljanje vazdušnog saobraćaja, što oni više nijesu. Članom dva tog ugovora precizirano je da se zemljište daje u zakup radi postavljanja hangara, u cilju održavanja vazduhoplova – navodi se u saopštenju Aerodroma, u kojem nijesu odgovorili na pitanje Pobjede kako Vektri aviation u stečaju nijesu naložili iseljenje.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

SKANDAL: Vlada ukinula PDV za ulje i brašno, a trgovci podigli cijene

Iako je PDV na brašno i ulje nedavno ukinut, a za so smanjen na sedam …