Udarne vijesti

Važno saopštenje MUP-a

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović učestvovao je na poziv ministra unutrašnjih poslova Slovenije Aleša Hojsa na Forumu ministara pravde i unutrašnjih poslova EU – Zapadni Balkan koji je održan na Brdu pri Kranju u okviru slovenačkog predsjedavanja.

Forum je bio prilika da ministri unutrašnjih poslova Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske unije razmijene mišljenja, upoznaju se sa tekućim i budućim aktivnostima ali i poteškoćama i preprekama u jačanju upravljanja migracijama, azilom i granicama, ali i borbi protiv terorizma, ekstremizma i radikalizacije, te borbi protiv organizovanog kriminala.

Predsjedavajući, ministar Hojs zajedno sa evropskom komesarkom za unutrašnje poslove i migracije Ilvom Johanson ukazali su na značaj saradnje i partnerskog odnosa EU sa zemljama Zapadnog Balkana naročito po pitanju neregularnih migracija i u tom kontekstu borbe protiv krijumčarenja migranata, povratka migranata u zemlje porijekla.

Tom prilikom ministar Sekulović je ukazao kako samo razvojem interoperabilnih sistema za identifikaciju i registraciju mješovitih migratornih tokova, kao i nacionalnih koordinacionih centara širom regiona imamo priliku da se izborimo sa negativnim aspektima migracija, te da ni u jednom trenutku ne treba izgubiti iz vida komponentu humanosti kada je u pitanju prijem ovih lica jer to predstavlja temelje EU i jednu od osnovnih vrijednosti na kojima počiva. Međutim, mora se imati u vidu i bezbjednosna dimenzija i rizici ove pojave, naglasio je. Upravo u tom smislu diskusija je nastavljena na temu implementacijie Zajedničkog Akcionog Plana za borbu protiv terorizma sa osvrtom na napredak i nedostatke ali i izazove i prijetnje sa kojim se susreću sve zemlje kada je u pitanju terorizam. Ministar Sekulović je u tom kontekstu istakao kako smatra neophodnim da se na nivou regiona ili pak pojedinačno u zemljama ZB sačini Strategija/strategije borbe protiv govora mržnje jer upravo je to direktni uzročnik svih tenzija u našim društvima, samo u različitim pojavnim oblicima koji nam ne dozvoljava da krenemo punom brzinom naprijed.

Na kraju, u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala, Sekulović je istakao kako smatra da zajednički istražni timovi sačinjeni od predstavnika relevantnih institucija zemalja regiona i evropskih agencija poput FRONTEX-a i EUROPOL-a predstavljaju ključ uspjeha u ovom segmentu a naročito u borbi protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima, drogom i oružjem.

Djelovanje koje počiva na jakoj međudržavnoj, regionalnoj saradnji i međusobnom povjerenju sa evropskim agencijama i partnerskim službama i u budućnosti treba da bude u fokusu Crne Gore, a Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije zaista na tome posvećeno rade jer gradimo povjerenje.