Udarne vijesti

Obren Blagojević: Između dva svjetska rata u školama je zabranjivana ijekavica

Na današnji dan prije 20 godina umro je Obren Blagojević. Bio je akademik SANU, CANU i DANU.
Milan Gašović u tekstu “Ekonomska misao Obrena Blagojevića” (časopis “Matica”, proljeće 2012) o Blagojeviću kazuje:
“Obren Blagojević je rođen 12. novembra 1912. godine u Dulutu, na śeveru Minesote, u SAD-a, đe su iz Pive došli u pečalbu njegovi roditelji. Međutim, u Americi nije živio ni deset dana a njegovi su se, zbog pogibije njegovog đeda u bitci za Pljevlja, vratili u Crnu Goru. Osnovnu školu je završio u rodnoj Pivi, a gimnaziju u Nikšiću.

Na studijama prava u Beogradu prihvata komunističke ideje, zbog kojih je hapšen i zatvaran. Bio je odličan student i dobitnik nagrada i priznanja. Kao jedan od najboljih u generaciji dobio je stipendiju francuske vlade za poslijediplomske studije na pariskoj Sorboni. Pred rat je odbranio doktorsku tezu pod naslovom „Utopijski socijalizam Šarla Furijea“. Blagojević se vraća u rodnu Crnu Goru i učestvuje u pripremi ustanka. U narodnooslobodilačkom pokretu obavlja visoke dužnosti političkog komesara, delegata i člana izvršnog odbora ZAVNO Crne Gore i Boke, pomoćnika povjerenika za finansije u Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije na Visu…

U prvoj vladi oslobođene Jugoslavije, Obren Blagojević postaje pomoćnik ministra finansija. Potom stupa na mjesto guvernera Narodne banke Jugoslavije. Bio je uspješan pregovarač sa admi- nistracijom SAD-a oko povraćaja jugoslovenskog zlata. Poslije hapšenja povodom rezolucije Informbiroa, završava kao zatočenik Golog otoka. Dolaskom u Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, godine 1965, započinje blistava naučna karijera Obrena Blagojevića. Paralelno sa naučnom, teče i njegova univerzitetska karijera. Na Pravno-ekonomskom fakultetu u Nišu je izabran za redovnog profesora za predmet Ekonomske doktrine. Godine 1974. je biran za dopisnog, a potom i za redovnog člana SANU. Redovni član CANU postaje 1991. godine. Osnivanjem DANU, postaje njen član i počasni predśednik. Umro je 1. 12. 2001. godine u Beogradu.”

Blagojević je za TV Titograd 1989. godine pričao kako je ijekavica između dva svjetska rata u crnogorskim školama bila zabranjivana, pogledajte video zapis, traje 52 sec:

M.Ć.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Holanđanin Van der Mandere: Crnogorci su tako poseban narod kakav se ne može sresti niđe drugo

Na današnji dan, 17. marta 1883. godine, u Amsterdamu je rođen holandski novinar i pisac …