Udarne vijesti

Krivokapić: Vlada podržava rješavanje pitanja naknada majkama

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje poslanika Borisa Bogdanovića iz poslaničkog kluba „Mir je naša nacija“, da je pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece bilo propisano Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa početkom primjene od 1. januara 2016. godine.

„Ovim Zakonom pravo na naknadu je ostvarilo 22.051 žena. Pravo na naknadu za troje i više djece Odlukom Ustavnog suda Crne Gore U-I br.6/16 od 19. aprila 2017. godine („Sl.list CG“, broj 31/17) je proglašeno neustavnim, jer je Ustavni sud utvrdio da osporene odredbe Zakona, nijesu u saglasnosti s odredbama čl. 8. i 18., člana 72. st. 1. i 2., člana 73. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 12., uz Evropsku konvenciju kojima su utvrđeni principi o zabrani diskriminacije, rodnoj ravnopravnosti, zaštiti porodice i zaštiti majke i djeteta. Takođe, u skladu sa navedenom Odlukom Ustavnog suda donijet je Zakon o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Sl.list CG“,br. 42/17, 92/17, 3/18, 28/18 i 55/18) kojim je uređen pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, kojim su pravo na naknadu sa pripadajućim doprinosima po navedenom zakonu ostvarile korisnice koje su prije korišćenja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece bile u radnom odnosu“, kazao je premijer Krivokapić.

Premijer Krivokapić kazao je da Vlada podržava svaku dobru inicijativu koja je usmjerena ka socijalnoj pravdi.

Međutim, treba ukazati da dostavljenim predlogom zakona nije urađena fiskalna procjena njegovog uticaja na budžet države, koja je neophodna kako bi se Vlada mogla izjasniti, imajući u vidu značaj ovog zakona na fiskalnu održivost sistema javnih finansija. Naime, samo rješenja koja su fiskalno održiva na dugi rok, mogu i smiju biti predmet razmatranja u ovom visokom Domu. Fiskalna neutralnost mjera je osnovni princip zdravih javnih finansija. Ukoliko ovaj princip ne bi bio ispoštovan, došli bismo u situaciju da danas majkama dajemo izvjesna novčana davanja koja bi za mjesec ili godinu morali da ukinemo, jer su fiskalno neodrživa, kazao je predsjednik Vlade.

Premijer Krivokapić je kazao da je, u tom smislu, važno istaći da je Zakonom o budžetu za 2021. godinu, u postupku razmatranja u skupštinskoj proceduri i izglasavanja na plenumu, usvojen amandman

poslanika kojim su predviđena sredstva za predmetne namjene, u iznosu od 25 miliona eura.

Međutim, ova sredstva nisu mogla biti korišćena u odsustvu zakonskog rješenja koji bi bio osnov za isplatu ovih naknada. S tim u vezi, Prijedlogom zakona o budžetu za 2022. godinu, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđen je istovjetan iznos od 25 miliona eura za navedene namjene, i ja se nadam da će kroz jednu jasnu proceduralnu aktivnost i ukazivanje na ono što je moguće uraditi biti mjera našeg odgovora na ovaj veliki izazov. Dakle, da rezimiram – Vlada Crne Gore podržava rješavanje pitanja naknada majkama sa troje ili više djece, ali to mora biti učinjeno u skladu sa principom fiskalne neutralnosti, na zdrav način i bez bilo kakve diskriminacije, poručio je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade govoreći o dijelu poslaničkog pitanja, kojim se traži odgovor da li će Vlada Crne Gore  dati pozitivno ili negativno mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se uvodi dodatak za djecu do 18. godina života, kazao je da je Predlog zakona dostavljen bez procjene finansijskog uticaja na budžet Crne Gore.

„S tim u vezi, potrebno je napraviti procjenu koliko je potrebno sredstava obezbijediti za uvođenje navedenog prava u odnosu na pretpostavljeni broj korisnika i koje su implikacije na ″ Informacioni sistem socijalnog staranja″ u pogledu sredstava za njegovu izmjenu, kao i uticaj na broj izvršilaca u nadležnim centrima za socijalni rad. Po obezbjeđenju podataka Vlada Crne Gore će se izjasniti o navedenom Predlogu zakona“, kazao je premijer Krivokapić.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Ministarka: Transformacija Nacionalnih parkova, jači Eko fond, podsticaji…

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović najavila je drugačiji pristup Ministarstva u odnosu …