Udarne vijesti

MER i MOR udruženi u aktivnostima na podizanju svijesti o značaju ratifikacije Konvencije 190


Međunarodna organizacija rada (MOR) je u ponedeljak, 15.11., u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja predstavila ekspertsku studiju MOR-ove Konvencije 190, usmjerenu na borbu protiv nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. Događaju su online učešćem doprinijeli eksperti MOR-a iz Budimpešte i Ženeve, zaduženi za socijalni dijalog i radno pravo kao i rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju. Uz prisustvo i doprinos socijalnih partnera MOR-a: Saveza sindikata, Unije slobodnih sindikata, Unije poslodavaca, sekretarke Socijalnog savjeta te predstavnica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, ekspert MOR-a Bojan Urdarević, iznio je neke od najvažnijih nalaza komparativne analize u odnosu na crnogorski pravni okvir. VD direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja Jevrosima Pejović naglasila je značaj ove studije kao i aktuelnost trenutka u kome je realizovana, ističući da je ratifikacija C190 ušla u Vladinu proceduru. Potvrđivanjem ove Konvencije, naglasila je, Crna Gora se kroz tripartitni dijalog obavezuje da usvoji inkluzivan, integrisan i rodno odgovoran pristup sa ciljem ukidanja nasilja i uznemiravanja u svijetu rada što se realizuje kroz prevenciju, zaštitu, podizanje svijesti, mjere nadzora i pravna sredstva. Poseban značaj, dodala je, vidi u aspektu zaštite na radu te u sveobuhvatnosti Konvencije, koja se tiče svih aktera u svijetu rada, bez obzira na ugovorni status.
Na skupu je najavljen dalji zajednički rad Ministarstva ekonomskog razvoja i MOR-a na ovoj važnoj aktivnosti uz saradnju sa socijalnim partnerima na tripartitnom nivou kao i uz podršku Sekreterijata savjeta za konkurentnost.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

SKANDAL: Vlada ukinula PDV za ulje i brašno, a trgovci podigli cijene

Iako je PDV na brašno i ulje nedavno ukinut, a za so smanjen na sedam …