Udarne vijesti

Važna informacija za vlasnike privatnih šuma

Uprava za šume obavještava vlasnike privatnih šuma da je rok za predaju zahtjeva za sječu u privatnim šumama za 2022. godinu najkasnije do 1. decembra 2021. godine.

U skladu sa članom 54 Zakona o šumama, godišnji plan gazdovanja privatnim šumama priprema se na osnovu zahtjeva za sječu šume u privatnoj svojini, koje vlasnici šume podnose najkasnije do 1. decembra tekuće za narednu godinu. Kako se sječa šume u privatnoj svojini može vršiti samo na osnovu rješenja kojim se dozvoljava sječa, ovim putem obavještavamo građane da ispoštuju zakonski rok i svoje zahtjeve za sječu blagovremeno dostave Upravi za šume. Svi oni koji ne dostave svoje zahtjeve na vrijeme, odnosno nakon 01. decembra 2021. godine, neće ući u godišnji plan gazdovanja privatnim šumama za 2022. godinu, zbog čega neće moći u narednoj godini da sjeku šumu u privatnoj svojini.

Zahtjev za sječu šume u privatnoj svojini vlasnici šume podnose zajedno sa dokazom o svojini područnim jedinicama Uprave za šume, gdje mogu preuzeti obrazac zahtjeva. Ukoliko postoji više vlasnika šumske parcele, potrebno je dostaviti ovjerenu saglasnost svih ostalih suvlasnika, kako bi zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava sječa u privatnoj šumi bio validan i prihvaćen. U protivnom, bez ovjerene saglasnosti suvlasnika zahtjev neće biti prihvaćen. Iz tih razloga, još jednom apelujemo na građane da najkasnije do 01. decembra 2021. godine dostave kompletnu i valjanu dokumentaciju sa zahtjevom za sječu, ukoliko imaju namjeru da u narednoj godini vrše sječu u privatnim šumama.

Takođe, ovim putem Uprava za šume obavještava građane da, kao i prethodnih godina, u skladu sa članom 78 Zakona o šumama, kojim su definisani način i uslovi obezbjeđivanja drvetom stanovništva u ruralnim područjima za sopstvene potrebe, mogu predati zahtjev za davanje drveta iz šume u državnoj svojini, u vidu ogrijevnog i tehničkog drveta. Nakon analize zaprimljenih zahtjeva i zakonskih procedura uz saglasnost Vlade Crne Gore, ti zahtjevi će biti realizovani u toku naredne godine, a u skladu sa Godišnjim programom gazdovanja šumama za 2022. godinu i izvođačkim projektima.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

U Dunavu kod Beograda nađeno tijelo. Srpski mediji: Mogao bi biti Matej Periš

U BEOGRADU u Dunavu nađeno je tijelo mlađeg muškarca, piše Blic. Kako saznaje “Blic”, muškarac …