Udarne vijesti

Tri stope poreza na dobit, u budžetu dodatnih 25 miliona

Vlada je utvrdila Amandman 1 i Amandman 2 na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji će Skupštini Crne Gore biti dostavljeni kao amandmane predlagača koji bi trebalo da budu sastavni dio teksta Predloga zakona. Ovim amandmanima predlaže se prelazak sa proporcionalnog (stopa poreza od 9 % nezavisno od iznosa oporezive dobiti) na progresivno oporezivanje dobiti pravnih lica u zavisnosti od iznosa oporezive dobiti i to po stopama od 9%, 12% i 15%. U diskusiji je naglašeno da će mikro i mala preduzeća, koja u Crnoj Gori čine preko 90% preduzeća i ostvaruju dobit do 100.000 eura, i prema novom zakonskom rješenju imati isto poresko opterećenje na dobit od 9%. Na ovaj način, obezbjeđuje se zaštita za privredne subjekte koji ostvaruju dobit do propisanog iznosa. Predloženim rješenjem došlo bi do povećanja budžetskih prihoda od cca 25 miliona eura.

Trenutna stopa poreza na dobit pravnih lica u Crnoj Gori najniža je u poređenju sa državama iz regiona, kao i u državama Evropske unije. Imajući u vidu da je prosjek stope poreza na dobit u Evropskoj uniji, koji za 2020. godinu iznosi 20.8%, i dalje veći od najveće stope poreza na dobit predložene ovim amandmanom, istaknuto je da Crna Gora ostaje konkurentna kao investiciona destinacija.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Abazović nakon sastanka sa Fon der Lajen: Crna Gora ima istorijsku šansu da pokaže da je proces proširenja živ

Crna Gora ima istorijsku šansu da pokaže da je proces proširenja živ, saopštio je predsjednik …