Udarne vijesti
milatovic

Važna vijest za privredu: Uskoro Kreditno-garantni fond

Sagledavajući ukupnu ekonomsku situaciju u zemlji, a imajući u vidu činjenicu da je najefikasniji kanal za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori bankarski sektor, Vlada Crne Gore je, kroz prvi i drugi paket mjera podrške privredi i građanima, pokrenula i druge mehanizme kako bi se ovi akteri finansijskog sistema dodatno uključili u dijelu podrške privredi.
Osluškujući potrebe privrede, a na bazi pomenutog sveobuhvatnog okvira pomoći, Vlada je prepoznala je značaj osnivanja Kreditno – garantnog fonda, kao institucionalne potrebe Crne Gore, koji će dugoročno podržati rast i razvoj naše privrede.
“Zadatak Kreditno-garantnog fonda je da omogući podršku razvoju i jačanju preduzeća, kroz izdavanje garancija na ime obezbjeđenja dijela kredita kojeg banka odobrava korisnicima sredstava po garantnim linijama, u slučaju da korisnici sredstava ne mogu ponuditi adekvatno obezbjeđenje kredita koje banka zahtijeva”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.
U prethodnom periodu, uz tehničku pomoć i podršku Evropske banke za obnovu i razoj (EBRD) intenzivno je sproveden niz aktivnosti kako bi se Kreditno -garantni fond što prije stavio u funkciju.
Prva faza aktivnosti je uspješno realizovana. Urađen je Okvir i mapa puta za uspostavljanje Kreditno – garantnog fonda Crne Gore koji uključuje i nacrt Zakona o ovoj instituciji, koji se oslanja na najbolje međunarodne prakse, iskustva iz drugih KGF-a širom svijeta, direktive Evropske komisije, pravni i regulatorni okvir Crne Gore, te specifičnosti crnogorskog poslovnog i finansijskog sektora.
Takođe, u toku su aktivnosti na otpočinjanju druge faze u okviru koje će se raditi na implementaciji, kapitalizaciji i operacionalizaciji Kreditno-garantnog fonda Crne Gore.
Podsjećamo, Kreditno-garantni fond, kao nezavisna i održiva institucija, neophodan je za pomoć privredi u pristupu povoljnijem finansiranju tokom perioda koji prati povećani sistemski rizik. Pored podrške u vrijeme krize i povećanog rizika za finansiranje, Fond će biti dugoročni parner crnogorskoj privredi (dominantno segmentu mikro, malih i srednjih preduzeća) na putu ka razvoju i unapređenju biznisa.
Dodatno, kroz ovaj mehanizam, država će omogućiti da do finansiranja dođu potencijalni preduzetnici sa dobrom biznis idejom, i zajedno sa onim koji već posluju, opstanu na tržištu i postanu konkurentni.
Razvojna komponenta koju donosi Kreditno-garantni fond podspješiće crnogorsku ekonomiju i učiniti je diversfikovanom, a preduzećima i bankama stvoriti siguran okvir za buduću saradnju.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

U Dunavu kod Beograda nađeno tijelo. Srpski mediji: Mogao bi biti Matej Periš

U BEOGRADU u Dunavu nađeno je tijelo mlađeg muškarca, piše Blic. Kako saznaje “Blic”, muškarac …