Udarne vijesti
Viele Euro Geldscheine

Biznismen tužio Crnu Goru, traži milion eura zbog nevraćenog PDV-a

Uniprom, vlasnik Kombinata aluminijuma (KAP), tužio je državu i od nje potražuje milion eura, jer mu Uprava prihoda i carina nije vratila puni iznos poreza na dodatu vrijednost (PDV), saznaje Pobjeda.

U tužbi, koja je juče predata Osnovnom sudu u Podgorici, Uniprom navodi da je 6. jula tražio od Uprave prihoda i carina povraćaj 2.602.790 eura, ali da mu je ta institucija od tog iznosa nezakonito odbila 674.958 eura za porez na promet nepokretnosti, koje je kupio dok je KAP bio u stečaju i kamatu.

Uprava nije mogla umanjiti iznos koji je trebalo vratiti Unipromu na ime povraćaja PDV-a, jer obaveza po osnovu poreza na promet nepokretnosti nije dospjela, niti može biti dok se postupak njenog utvrđivanja pravosnažno ne okonča. Na taj način, nezakonitim korišćenjem sredstava Uniproma, tuženi je za taj iznos umanjio i dinamiku i obim poslovanja kompanije, čime joj je nanio direktnu materijalnu štetu – kaže se u tužbi, u koju je Pobjeda imala uvid.

Nezakonita naplata
Rješenje kojim je utvrđena obaveza Uniproma da plati porez na promet nepokretnosti donio je 22. juna bivši v.d. direktora Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović, nakon čega je 23. jula vlasniku KAP-a odobrio povraćaj 1.919.979 eura PDV-a. Damjanovićevu odluku poništilo je 2. avgusta Ministarstvo finansija, ali uprkos tome Uprava prihoda i carina Unipromu nije vratila sporni iznos do podnošenja tužbe.

U tužbenom zahtjevu, koji potpisuje direktor Uniproma Veselin Pejović, pojašnjava se da postupak utvrđivanja obaveze te kompanije po osnovu poreza na promet nepokretnosti kupljenih u stečaju traje već šest godina.

Upravo zbog činjenice da postupak traje dugo, te da je u njemu potrebno riješiti veliki broj pravnih nedoumica, Uniprom je u februaru 2021. podnio zahtjev za odlaganje plaćanja poreske obaveze do pravosnažnog okončanja ove upravne stvari. Uprava prihoda i carina je 18. februara donijela rješenje kojim je odloženo plaćanje obaveza do pravosnažnog okončanja upravne stvari, odnosno do donošenja rješenja koje se više ne može pobijati u

upravnom sporu, što u konkretnom nije slučaj. Postupak utvrđivanja obaveze još traje – navodi se u tužbi.

Nezakonitom odlukom Uprave da ne vrati novac Unipromu, ta kompanija je, kako se dodaje, pretrpila štetu u vidu izgubljene dobiti, koju je vještak ekonomsko-finansijske struke procijenio na milion eura.

Šteta se ogleda u tome što bi Uniprom ova sredstva, na koja se oslanjao u planiranom poslovanju, koristio tako što bi u svojim prerađivačkim kapacitetima povećao ulazne inpute i dobio veći finalni proizvod. Samim tim bi na tu razliku ostvario zaradu na tržištu aluminijuma, što je berzanska roba pa ju je lako izračunati, jer su i inputi berzanska roba – ukazuje se u tužbi.

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Spremne velike smjene direktora: Na udaru Đukanović, Rovčanin..

Vlada premijera Dritana Abazovića i nova parlamentarna većina pripremaju smjene kadrova Demokratskog fronta i Demokrata …