Udarne vijesti

Imovina sumnjivog bogataša se odmah zamrzava, slijedi građanski postupak oduzimanja

Izmjenama Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, koji je usvojen 2015. godine, biće uređen i građanski postupak u kojem će se ispitivati da li je imovina pojedinaca vrijednosti preko 50 hiljada eura zakonito stečena. Teret dokazivanja biće na licu koje je predmet finansijske istrage, čiju će imovinu, ako ne uspije da dokaže da je stekao zakonito, država preuzeti. Od momenta pokretanja istrage pa do završetka eventualnog sudskog postupka koji bi trebalo da bude hitan, ta imovina biće zamrznuta.

– Iako je inicijalna ideja bila da se donese novi zakon, što bi bio najlakši pristup, odmah je uočena prva značajna prepreka, a to je pitanje retroaktivnosti koju Ustav zabranjuje. Takav zakon ne bi imao dejstvo za unazad, već samo pro futuro, što bi ga obesmislilo – kazao je savjetnik vicepremijera za pravna pitanja Ivo Šoć na pres konferenciji na kojoj su učestvovali i potpredsjednik Vlade Dritan Abazović i državni sekretari ministarstava pravde i finansija Boris Marić i Janko Odović.

Istakli su da, u kombinaciji sa već izglasanim izmjenama zakona o porezu na zarade i o poreskoj administraciji čije se usvajanje čeka, nacrt izmjena Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, koji će narednih 20 dana biti na javnoj raspravi, trebalo bi da stvori pravni okvir za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Model
Ovakav model tzv. in rem građanskog oduzimanja nezakonite imovine primjenjuje se u Sloveniji, Irskoj, Velikoj Britaniji i Italiji. Model se, kako je objasnio Šoć, ne zasniva na krivičnoj osudi, već na oduzimanju imovine bez obzira da li je lice osuđeno u krivičnom postupku.Značajno je naglasiti da je Evropski sud za ljudska prava potvrdio da je ovaj model u skladu sa Evropskom konvencijom – kazao je Šoć i dodao da se ne radi o inkvizitorskom, već o mehanizmu preispitivanja i oduzimanja nezakonito stečene imovine kroz krivični, građanski i poreski postupak.

Postupak

Čitav mehanizam biće inkorporiran u već postojeći Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, kojem će biti promijenjeno ime. Do sada je to bilo moguće jedino u krivičnom postupku, a sad ćemo imati građanski postupak. Osnovni cilj zakona je oduzimanje imovine radi obesmišljavanja vršenja krivičnih djela – kazao je Marić.

Objasnio je da će se postupak pokretati za krivična djela, te da će biti dovoljan osnov sumnje za otvaranje izviđaja, nakon čega će tužioci moći da pokrenu finansijsku istragu i to mogu da urade prije, tokom i nakon sudskog postupka.

Tužilac će formirati multidisciplinarni istražni tim u kojem treba da budu predstavnici Finansijsko-obavještajne jedinice Uprave policije, inspektori uprava prihoda i carina, za sprečavanje pranja novca i Agencije za sprečavanje korupcije, ako se radi o funkcioneru – pojašnjava Marić.

Ukoliko se u ovoj istrazi prikupe dokazi, od vlasnika imovine se traži izjava, nakon čega se pokreće građanski postupak, u kojem će državu predstavljati Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa. Imovina će biti zamrznuta do kraja sudskog postupka, nakon čega će sud biti u obavezi da Upravi prihoda i carina dostavi kompletnu dokumentaciju, bez obzira na presudu. Ukazao je da je izmjenama Zakona o poreskoj administraciji, Upravi dato ovlašćenje da pribavlja podatke o imovini fizičkih lica i to od drugih pravnih ili fizičkih lica i organa te će, ukoliko utvrdi neprijavljeni prihod koji predstavlja razliku između vrijednosti imovine i prijavljenog prihoda, primijeniti poresku stopu od 80 odsto. Pristup će biti omogućen i bankovnim računima i u zemlji i u inostranstvu, kako lica pod istragom, tako i povezanih lica.

Dodatni mehanizmi
Objašnjavajući da će se odvojeno voditi krivični i građanski postupak, te da će sud nezavisno od krivičnog postupka odlučivati o zakonitosti imovine, Šoć je pojasnio da je postojeći zakon iz 2015. godine predviđao da imovina može biti oduzeta samo u slučaju pravosnažne osude.

– Do sada je, u slučaju da je osumnjičeni oslobođen u krivičnom postupku, imovina bila praktično očišćena. To je bio sistemski problem, pa smo dodali ovaj dio u kojem se postupak vodi protiv imovine, a ne protiv lica – naveo je Šoć i objasnio da su rezultati ovog zakona koji je u primjeni šest godina vrlo ograničeni, jer je bilo 12 trajnih oduzimanja imovine, među kojima je i predmet u kojem je oduzeto 500 eura.

– Ovaj zakon će se usmjeriti na one koji imaju ogromnu imovinu čije porijeklo ne mogu da objasne – naveo je Šoć.

Pobjeda

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Nikšić dobio prvu pametnu ekološku branu

Nikšić je dobio prvu ekološku mrežnu branu koja će u narednom periodu trajnije riješiti pitanje …