Udarne vijesti

Rješenja za efikasniju i profesionalniju javnu upravu

Državne uprave u regionu sve su fleksibilnije, a državni službenici se, kroz proces digitalizacije, osnažuju da budu nosioci promjena koje vode ka modernizaciji javne uprave. U tome važnu ulogu ima i razmjena znanja, ideja i iskustava u rješavanju problema između javnih uprava u regionu kako bi se ostvarilo još jače povezivanje i uporedile prakse oblikovane različitim profesionalnim sredinama – zaključak je dvodnevne Regionalne konferencije o modernizaciji javne uprave koja je završena u Beogradu.
„Vjerujem da su tokom dva dana konferencije, na jasan način sagledane neke od ključnih tema i nedoumica sa kojima se zaposleni u javnoj upravi susreću često. Živimo u eri nezaustavljivih i brzih promjena koje zahtijevaju brzo djelovanje, a drago mi je što smo od različitih eksperata iz Srbije i regiona čuli na koji način možemo svi zajedno da odgovorimo na izazove koji nam predstoje u modernizaciji javne uprave i pronalaženju načina da sistem bude još efikasniji i još više na usluzi građanima Srbije“, istakao je Dejan Raketić, pomoćnik direktora Nacionalne akademije za javnu upravu prilikom zatvaranja konferencije.
Više od 400 učesnika iz Srbije i regiona je, tokom dva dana konferencije, imalo priliku da od visokih predstavnika i predstavnica vlada Srbije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, kao i eksperata iz Evropske Unije i Velike Britanije, čuje iskustva o izazovima, ali i primjere dobre prakse iz oblasti komunikacije i pružanja digitalnih usluga.
Konferencija je realizovana u okviru projekta „Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).