Udarne vijesti

Minimalac od 450 eura za dostojanstven život

Danas je Svjetski dan dostojanstvenog rada koji obilježavaju zaposleni širom svijeta, a koji podsjeća da se samo radom temeljenim na četiri osnovne komponente – zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, pravima na radnom mjestu i socijalnom dijalogu, stvara perspektiva za društveni napredak i razvoj.
Ministarstvo ekonomskog razvoja je posvećeno postizanju dostojanstvenog rada kroz promovisanje standarda i fundamentalnih principa i prava na radu, kreiranje više prilika za zaposlenje za žene i muškarce na radnim mjestima sa pravičnom zaradom, jačanje saradnje između zaposlenih, poslodavaca i Vlade kao i kroz jačanje socijalnog dijaloga.
Polazeći od činjenice da nema dostojanstvenog rada bez dostojanstvene zarade Vlada Crne Gore se zalagala za povećanje minimalne zarade koja od 1. oktobra ne može biti manja od 250 e, dok će predstojeća reforma poreskog sistema kao jedan od ishoda imati povećanje minimalne zarade na 450 e čime se osigurava prihod potreban za dostojanstven život. U cilju suzbijanja negativnih efekata pandemije COVID 19 na tržište rada, planirane su aktivnosti sa ciljem unapređenja zapošljavanja mladih i žena, kao prvog preduslova dostojanstvenog rada. Kroz socijalni dijalog i aktivno učešće socijalnih partnera, izvršiće se izmjene radnog zakonodavstva kako bi se uvele nove šeme rada i uspostavio balans između privatnog i poslovnog života zaposlenih muškaraca i žena. Prateći standarde Evropske unije, kroz saradnju sa sindikatima i poslodavcima, sve planirane aktivnosti biće realizovane sa ciljem postizanje dostojanstvenog rada, odnosno produktivnog rada muškaraca i žena u uslovima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva.
Ovom prilikom ističemo punu posvećenost Vlade da zajedničkim naporima, u saradnji sa socijalnim partnerima radi na promovisanju dostojanstvenog rada za sve, rada koji je produktivan, kojim se ostvaruje dostojanstveni prihod, zaštita na radu, socijalno osiguranje za članove porodice, jednake mogućnosti i jednak tretman, veće šanse za lični razvoj i socijalnu integraciju, sloboda organizovanja i učestvovanje u donošenju odluka.