Udarne vijesti

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo brosuru za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021.godinu

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, koje će implementirati Ministarstvo ekonomskog razvoja, ima za cilj podsticanje razvoja postojećih procesa, proizvoda i usluga, u cilju jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje produktivnosti i profitabilnosti uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Za realizaciju pomenutog Programa Vlada Crne Gore opredijelila je iznos od 3 000 000 eura.

Programom je predviđeno sprovođenje ukupno sedam programskih linija, od kojih je pet programskih linija finansijske podrške i dvije nefinansijske podrške, čijom realizacijom će se omogućiti jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti proizvoda i usluga.

Posebna pažnja posvećena je podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno „ranjivih“ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede.

Podsjećamo da je Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu, kojim poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 1. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

U svrhu što boljeg i efikasnijeg informisanja javnosti , Ministarstvo je pripremilo i kratku brošuru o samom Programu i programskim linijama, kao i o načinu podnošenja dokumentacije za Javni poziv i ostalim detaljima. 

Dokumenta

Brošura-Program unapređenja konkurentnosti

Brošura-Program unapređenja konkurentnostiBrošura-Program unapređenja konkurentnostiVerzija 1.0 •Objavljeno: 19.08.2021. 14:44Preuzmipdf •688 KB

Detalji bizniscg

Provjerite slična mjesta

Nikšić dobio prvu pametnu ekološku branu

Nikšić je dobio prvu ekološku mrežnu branu koja će u narednom periodu trajnije riješiti pitanje …